Co je spolek?

  • nezisková dobrovolnická organizace, která sdružuje především rodiče žáků naší školy
  • podle nového Občanského zákoníku nahrazuje a legalizuje bývalá SRPŠ
  • je prostředníkem při získávání finančních prostředků pro školu - může přijímat sponzorské dary, dotace, účastnit se grantů
  • podporuje komunikaci mezi rodiči a školou
  • zapojuje rodiče, vznik spolupráce, dobrovolnická činnost
  • přímo ovlivňuje prostředí, které navštěvují naše děti
  • transparentně spravuje získané peníze
  • jednodušeji, přímo a bez průtahů používá získané peníze