Lidé ve spolku

Předseda: Ludmila Slepčíková

e-mail: spolek@spolekvyhlidka.cz

Místopředseda: Milena Zimmermannová

Rada rodičů - zástupci tříd:

Zástupci jednotlivých tříd jsou styčným bodem mezi vedením školy, vedením spolku na jedné straně a rodiči či učiteli ve své třídě na straně druhé. Přenášejí informace, podněty, nápady, připomínky... oběma směry, tzn. k rodičům i od rodičů.
 

 Třída

 Jméno

 1. A

 

 1. B

 

 2. A

 

 2. B

 

 3. A

 

 3. B

 

 4. A

 

 4. B

 

 4. C

 

 4. D

 

 5. A

 

 5. N

 

 6. A

 

 6. B

 

 7. A

 

 7. B

 

 8. A

 

 8. B

 

 9. A

 

 9. B