Planetárium a Botanická zahrada Teplice

Cílem výletu bylo seznámit se a rozšířit si znalosti v oblasti přírodopisu a zeměpisu. Žáci se blíže seznámili se Sluneční soustavou a jejím fungováním. V Botanické zahradě shlédli velké množství květin nejenom z naší republiky, ale i z celého světa. Rozšířili si své znalosti o další poznatky, které mohou dále využít ve výuce. Cíl výletu byl splněn jak z hlediska výchovně – vzdělávacího, tak i z hlediska sociálního (stmelování kolektivu, vzájemné vztahy mezi spolužáky).

Výlet byl hodnocen dětmi kladně.