Vážení rodiče, Chtěla bych Vám oznámit změny týkající se Spolku rodičů. Stejně jako každý rok bych Vás chtěla požádat o příspěvek do spolku. Po posledním setkání zástupců rodičů došlo k navýšení částky za jedno dítě. Letos je tento příspěvek navýšen na 500Kč/ dítě/ rok, maximálně však za 2 děti. Tedy: 1.Dítě zaplatí 500Kč/rok 2.Dítě zaplatí 500Kč/rok 3.Dítě a další neplatí nic Toto navýšení bylo odsouhlaseno i zástupkyní maminek samoživitelek. Samozřejmostí je možnost částku uhradit ve formě splátek, a to do konce roku 2022. Upřednostňujte, prosím, bezhotovostní úhradu na účet 2300849996/2010 do kolonky Zpráva pro příjemce uveďte jméno/jména dětí a třídu. Jelikož se občas stává, že děti mají různá příjmení, chtěla bych Vás požádat o uvedení i jmen dětí, za které se poplatek nemusí uhradit. Další možností je uhradit poplatek třídnímu učiteli, který vše do konce roku předá. I zde je potřeba uvést celkový počet dětí v rodině a jejich jména. Spolek nemá přístup do seznamu žáků školy a už vůbec ne k údajům o jejich zákonných zástupcích. Chtěla bych Vás ujistit, že částka, kterou přispíváte do spolku není zbytečná. Je použita na zakoupení pomůcek, které si škola již nemůže, díky svému rozpočtu, dovolit. Další položkou bývají sladké odměny v období Mikuláše a různých soutěží. Nejvíce ovšem bývá použito v posledním školním týdnu, kdy probíhá tzv. Projektový týden. V tomto období děti pracují na různých projektech, které mají zpříjemnit prostředí školy a pomáhají vytvářet učební pomůcky, které budou sloužit i dalším dětem. Přejeme Vám i Vašim dětem klidný a úspěšný školní rok 2022/2023 a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Rodiče dětem Vyhlídka, z.s.