Příspěvek 2022/2023

Příspěvek do spolku v roce 2022/2023 je navýšen na 500Kč/dítě/rok. Příspěvek platí pouze 2 děti v rodině. Třetí a další dítě tedy platí 0Kč.